VvE Ede beheer verzorgt de VvE administratie voor u

Wilt u als Vereniniging van Eigenaars de administratie en financiën uitbesteden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij nemen de volledige VvE-administratie op ons:

 • De verenigingsadministratie
 • Het verzorgen van de jaarrekening
 • Het innen van de servicekosten / eigenaars-bijdragen
 • Het opzetten van de stookkostenverrekening
 • Het controleren en betalen van facturen

Wij maken onderscheid tussen administratief en financieel beheer. Administratief beheer richt zich voornamelijk op de organisatie van de Vereniging van Eigenaars. Dat varieert van het actualiseren van het ledenbestand tot het verzorgen van een informatiebalie voor de leden van de Vereniging van Eigenaars.

Het financieel beheer - het woord zegt het al - ontfermt zich over de financiële aspecten: van het betalen van de rekeningen tot het opstellen van een liquiditeitsplan.

Transparantie bij het verzorgen van uw VvE administratie

IMG_5619Natuurlijk wordt u regelmatig gedetailleerd geïnformeerd. Dankzij een transparant administratiesysteem ziet u in één oogopslag welke diensten zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd gaan worden. Ook ziet u in het systeem een gespecificeerde kostenprognose, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Ons administratief beheer kan uw Vereniging van Eigenaars ook bijstaan bij het opstellen van een huishoudelijk reglement of bij het samenstellen van een handboek voor de leden van de vereniging.

Ons administratief en financieel beheer zorgt samen met ons technisch beheer voor een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Dit is een evenwichtige liquiditeitsprognose over een periode van 10 tot 25 jaar ten aanzien van het planmatig onderhoud van het complex. Hierop kan voor de lange termijn de vaste bijdrage van de eigenaars worden gebaseerd. Dat toont dan een constante lijn zonder uitschieters. De eigenaars komen gedurende deze periode dus nooit voor onverwachte uitgaven te staan.

De diensten bij VvE administratie

Onze administratieve diensten:

 • Het bijhouden van het ledenregister.
 • Mutaties in het eigenarenbestand verwerken.
 • Het organiseren, convoceren en bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
 • Het verzorgen van de correspondentie voor de vereniging.
 • Vanuit de registraties informatie beschikbaar stellen voor bestuur en leden van de VvE.
 • Het bijwonen en notuleren van bestuursvergaderingen en commissievergaderingen.

Onze financiële diensten:

 • Het verzorgen van de complete administratie.
 • Het opzetten en bijhouden van de crediteuren- en debiteurenadministratie.
 • Het controleren en betalen van facturen.
 • Het opstellen van de jaarrekening.
 • Het verstrekken van financiële kwartaalverslagen aan het bestuur van de VvE.
 • Het maandelijks bij de leden incasseren van de voorschotservicekosten.
 • Het beschikbaar stellen van gegevens voor de kascontrolecommissie.
 • Het opstellen van de begroting.
 • De afrekeningen van de stookkosten verzorgen.
 • Het opstellen van een liquiditeitsplan.

Uw VvE administratie uitbesteden?

Neem dan contact met ons op. Wij verzorgen graag het administratief en financieel beheer voor uw vereniging. Wilt u liever direct bellen? Ook dat kan. U bereikt ons op het telefoonnummer 0318 - 754 121.