Verplicht sparen voor VvE’s

Op 1 januari 2018 treedt een nieuwe wet in werking die VvE’s verplicht een minimumbedrag opzij te zetten in een reservefonds voor onderhoud. Uit het reservefonds kunnen grote uitgaven voor onderhoud worden gedaan, bijvoorbeeld aan de lift of het dak. Het minimumbedrag wat opzij gelegd moet worden wordt vastgelegd op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of op basis van  0,5 % van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.

In de wet is geen boete of sanctiebepaling opgenomen; de wet is een extra juridisch middel voor eigenaren die willen sparen en die te maken hebben met mede-eigenaren die dat niet willen. Van de hoofdregel om te storten in het reservefonds mag afgeweken worden:

  • Wanneer de eigenaren akkoord gaan met een bankgarantie. Met een bankgarantie kan de VvE de bijdragen gestort krijgen van de bank. De bank verhaalt vervolgens het bedrag op de eigenaar.
  • Wanneer viervijfde (80 %) van de eigenaren daarmee instemt, kunnen zij afzien van het storten in het reservefonds. Zij moeten het onderhoud dan per keer betalen. Dit komt vooral voor bij kleine VvE’s.

Let op! Als lid van de VvE bent u mede-eigenaar van de reserves van de VvE. Uw aandeel in de reserves van de VvE valt voor de inkomstenbelasting in box 3. Dit geldt voor zowel de algemene reserves als voor de reserves die voor specifiek onderhoud zijn bestemd.

Bron: Vereniging Eigen Huis