Technisch beheer door VvE Ede Beheer

IMG_3528Elk gebouw, klein en groot, heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Vaak wordt dat onderhoud pas uitgevoerd als er zichtbaar verval is aan sommige elementen van het bouwwerk. De kans op gerelateerde vervolgschade aan andere elementen is dan groot. Met onze dienst Technisch beheer verzorgen wij onder andere:

  • Het planmatig onderhoud van uw gebouw
  • Het aanvragen van onderhoudscontracten
  • De uitvoeringsbegeleiding van correctief - niet planmatig - onderhoud
  • De kostenbewaking op planmatig onderhoud

Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Om goed planmatig onderhoud uit te kunnen voeren, vinden wij het noodzakelijk dat er een goed MJOP aanwezig is. Hebt u deze als vereniging niet, dan kunnen wij deze voor u opstellen. Door middel van een zogenaamde nulmeting - waarbij de huidige staat van onderhoud wordt vastgesteld - wordt dan een MJOP opgesteld. Met het MJOP zorgen wij ervoor dat tijdig onderhoud op een planmatige manier wordt uitgevoerd. Hieronder verstaan wij ook preventief onderhoud. Het MJOP wordt binnen het technisch beheer jaarlijks bijgesteld.

Nulmeting MJOP

IMG_1494De nulmeting die vooraf gaat aan een door ons opgesteld MJOP, is een bouwkundige inspectie van het gehele complex, inclusief alle algemene ruimten. Hierbij brengen wij de technische staat van het gebouw in kaart. Op grond daarvan bepalen we welke werkzaamheden dienen worden uitgevoerd. Samen met het administratief beheer vragen we offertes aan bij bijvoorbeeld schilders, dakdekkers of loodgieters. Deze prijsopgaven leggen wij voor aan de Vereniging van Eigenaars of tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Diensten technisch beheer

Onze technische diensten:

  • Het geven van bouwkundige en technische adviezen.
  • Het behandelen van onderhoudsklachten, het uitbesteden van en de controle op uit te voeren werkzaamheden, evenals het controleren van de ontvangen facturen met betrekking tot dagelijks, niet planmatig onderhoud van het gebouwencomplex tot een bedrag van € 3.000,00 exclusief BTW per gebeurtenis.
  • Het behandelen van schade-aangelegenheden van bouwkundige of installatietechnische aard, welke vallen onder de dekking van de door de vereniging afgesloten verzekeringspolis(sen) tot een bedrag van € 10.000,00 exclusief BTW per gebeurtenis.
  • Het jaarlijks bijstellen, na de inspectieronde en overleg met het bestuur, van het MJOP, inclusief begroting.
  • Het namens de vereniging afsluiten van onderhoudsovereenkomsten ten behoeve van de technische installaties en eventuele andere technische voorzieningen, evenals het controleren van de correcte uitvoering van deze overeenkomsten.

Bij klachten of storingen - zoals lekkages, gebroken ruiten en verstoppingen - kunt u als vereniging onze specialisten van technisch beheer inschakelen. Zij zorgen voor adequate oplossingen.

Neem contact op met VvE Ede Beheer

Hebt u een vraag of wilt u graag gebruikmaken van onze dienstverlening, neem dan telefonisch contact met ons op via het nummer 0318 - 754 121