Spouwmuurkeuring

Risicogevels

In de jaren zestig en zeventig werden ongeïsoleerde spouwmuren als gevels toegepast waarin gegalvaniseerde spouwankers zijn verwerkt. Die ankers hebben het einde van hun levensduur bereikt. Als gevolg van corrosie van de ankers kan het metselwerk loslaten waardoor (een deel van) de gevel kan instorten. Laat een spouwmuurkeuring uitvoeren voor een helder beeld van de conditie van uw gebouw.

Het instortingsgevaar wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onvoldoende of zelfs slechte verankering van de spouwmuur. Daarnaast gaan de spouwankers minder lang mee door de, in de jaren tachtig veel aangebrachte, na-isolatie in de spouw. Ook betonrot in metselwerk-ondersteuningen kan een gevaar vormen.

De risicogevels waarvan de veiligheid mogelijk in gevaar is, zijn te vinden in gebouwen van meerdere verdiepingen hoog, waarbij een traditionele spouwmuurconstructie is toegepast. In het bijzonder grote, gemetselde, ongedilateerde kopgevels behoren tot de risicogroep.

Het risico wordt vergroot door aangebrachte na-isolatie die de luchtspouwdikte heeft verminderd of zelfs tot nul heeft gereduceerd. Door gebrek aan ventilatie en vochtophoping worden de spouwankers namelijk verhevigd blootgesteld aan corrosie.

In combinatie met betonrot in de verborgen metselwerk-ondersteuningen en het gebrek aan dilatatievoegen, ontstaat er een gevaarlijke, zelfs levensbedreigende situatie.

Spouwmuurkeuring

Risicogevels kunnen van buitenaf in een schijnbaar goede staat verkeren. Het gevaarlijke verval speelt zich echter binnen in de muur af.

Met een spouwmuurkeuring is het mogelijk om in de spouw te kijken en een beoordeling te geven van de kwaliteit en veiligheid van de constructie.
Bij een spouwmuurkeuring wordt een aantal zaken nauwkeurig in kaart gebracht:

  • de conditie van metsel- en voegwerk
  • het aantal verwerkte spouwankers en verwerkingspatroon
  • de conditie van de spouwankers
  • de onditie van de metselwerk-ondersteuningen
  • de vochthuishouding en ventilatiecapaciteit in de spouw
  • de aanwezigheid en conditie van dilatatievoegen

 

Een bouwkundige inspecteur legt zijn bevindingen vast in een rapport. In dit rapport zit een fotoreportage en een advies over mogelijk noodzakelijk herstel en onderhoud.

De inspecteur rapporteert op een manier die aansluit bij de door de overheid gestelde normen en eisen. Het rapport geeft u en uw VvE een compleet en helder beeld van de conditie van uw gebouw.

Wilt u meer weten over spouwmuurkeuringen? Neem dan contact met ons op.