Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Met het opstellen van een MJOP krijgen we inzicht in de onderhoudsbehoefte van het gebouw, de installaties en het omliggende terrein over een langere termijn. Hiermee kunnen we geld- en (eventuele) subsidiestromen sturen. Door het MJOP over een relatief langere periode op te stellen, zorgen wij ervoor dat grote financiële onderhoudsposten - zoals het vervangen van de dakbedekking of liftmachine-installaties - inzichtelijk worden gemaakt en dat de vereniging niet voor verrassingen komt te staan. In principe gaat het om het vaststellen van de orde van grootte van benodigde financiële middelen voor onderhoud in relatie tot tijd.

Bespaar op onderhoudskosten via het MJOP

Doordat vooruit inzichtelijk wordt gemaakt welke kosten gemoeid zijn met onderhoud, is het voor de Vereniging van Eigenaars mogelijk te besparen op onderhoudskosten. Door dit MJOP is planmatig onderhoud vastgelegd in een dynamisch document. Binnen het team van Technisch beheer wordt het document jaarlijks bijgesteld aan de daadwerkelijke onderhoudsbehoefte van het gebouw / complex.

Kies voor het MJOP van VvE Ede Beheer

Wilt u ook besparen op uw kosten voor het onderhoud van uw gebouw / complex? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0318 - 754 121.