Is uw dak al asbestvrij? Let op!

Sinds 1993 is het, in Nederland, verboden om asbest te gebruiken in de bouw. Voor die tijd werd er echter veelvuldig gebruik gemaakt van asbest. Er ligt op dit moment nog altijd zo’n 130 miljoen m2 aan asbestdaken in Nederland. Echter, nu is bepaald dat alle daken voor 2024 volledig asbestvrij moeten zijn. En dit heeft grote gevolgen voor de vele Verenigingen van Eigenaars (VvE’s).

 

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een bepaalde vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord "asbestos" dat onverwoestbaar of onvergankelijk betekent. Een terechte naam voor dit mineraal, omdat het bestand is tegen zuren, lage en hoge temperaturen. Het is flexibel, slijtvast en thermisch, elektrisch en geluidsisolerend. Ook is het nog eens makkelijk te winnen en te verwerken in producten. Naast het feit dat asbest al deze pluspunten heeft is het ook nog eens goedkoop, waardoor er grootschalig gebruik van gemaakt werd. Asbest is dus door haar vele eigenschappen in een groot aantal producten verwerkt.

Gezondheidsrisico’s van asbest

Bij asbestdaken is de kans groot dat er vezels, afkomstig van asbest, vrijkomen. Deze vezels zijn schadelijk wanneer men hiermee in aanraking komt. Asbestvezels kunnen in het lichaam terecht komen via het eten of drinken, via de huid en door middel van ademhaling.

Het verbod

Om de blootstelling met asbest zoveel mogelijk te beperken voert de Nederlandse overheid een verbod in op asbest daken vanaf 2024. Eigenaren die na 2024 nog in een asbest dak hebben, zijn verplicht deze te laten verwijderen.

De overheid heeft een subsidieregeling in het lever geroepen om asbestdaken te verwijderen. Tot 31 december 2019 kunnen eigenaren gebruik maken van deze regeling.

Hoe herken ik asbest?

Asbest werd vroeger verwerkt in veel bouwmaterialen zoals in golfplaten van cement. Het kan daarom voorkomen in gebouwen en woningen. Bijvoorbeeld in de vorm van dakbedekking. Materiaal met asbest heeft vaak een vezelachtige structuur. Dit is te zien op breukvlakken en bij beschadigingen van asbesthoudend materiaal. Meestal heeft asbest een witte tot lichtgrijze kleur.

Wilt u zeker weten of een bepaald materiaal asbest bevat? Dan moet u dit laten onderzoeken door een gespecialiseerd laboratorium.

Wetgeving rond asbest

Er bestaan heel wat wettelijke regels voor iedereen die met asbest te maken krijgt. Deze wet- en regelgeving is er op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, en moet in overeenstemming zijn met Europese wetten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen particulieren en niet-particulieren.

Regels voor particulieren

Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen moet u toestemming vragen aan uw gemeente. De gemeente kan op twee manieren toestemming geven.

  1. Mededeling onder voorschriften
    Wanneer u toestemming wordt verleend voor mededeling onder voorschriften, mag u zelf het asbesthoudende materiaal verwijderen. Dit moet alleen wel gebeuren volgens de voorschriften van de gemeente. Het asbesthoudende materiaal moet verpakt worden en dient bij een daartoe geschikte stortplaats afgegeven te worden.
  2. Sloopvergunning
    Wanneer u een sloopvergunning verleent wilt krijgen moet u kunnen aantonen waar het asbesthoudende materiaal zich bevindt in uw woning. U bent dan verplicht onderzoek te laten uitvoeren door een asbestinventarisatie bedrijf. Wanneer u toestemming heeft gekregen voor het slopen dient een asbestverwijderingsbedrijf eerst al het asbest te verwijderen.

Heeft u vragen over de regels rondom asbest daken, of wilt u graag dat wij u ondersteunen bij een subsidieaanvraag? Neem contact met ons op.