Balkonkeuring

Herinnering: verplicht onderzoek constructieve veiligheid van galerijvloeren en balkons voor 1 juli 2017 voor complexen gebouwd in de periode 1950 – 1970.

BalkonkeuringIn mei 2011 bezweek een deel van een galerij van een flatgebouw in Leeuwarden. Het ongeveer 2,5 ton zware deel nam in zijn val de lager gelegen galerijdelen mee. Persoonlijke ongelukken bleven als door een wonder uit.

Het betreffende gebouw stamde uit de jaren zestig waarbij de galerijen en ook de balkons zijn doorgestort. De daarmee ontstane koudebruggen nam men in die periode, nog voor de oliecrises, voor lief. In de jaren zeventig en tachtig paste men een nokkenconstructie toe, die eveneens voorbijging aan het bestrijden van koudebruggen. Pas in de jaren negentig tot heden worden koudebruggen voorkomen door het gebruik van zogenoemde isokorven. Koudebruggen veroorzaken tevens tal van vochtproblemen, die weer negatieve invloed hebben op de conditie van het beton.

Probleemstelling

Bij flatgebouwen uit de jaren zestig, zeventig en tachtig vinden degradatieverschijnselen plaats die vaak met het blote oog niet waar te nemen zijn. Voor bezitters en beheerders van deze flatgebouwen is de vraag hoe veilig de galerijen en balkons nog zijn. De overheid heeft daarom een galerij- en balkonkeuring van gebouwen met een stichtingsjaar voor 1970, waar doorgestorte vloeren zijn toegepast, verplicht gesteld.

Galerij- en balkonkeuring in 5 stappen

De balkon en galerijkeuring moet worden uitgevoerd conform CUR 248 (herziene uitgave 2014): “Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats”. Het complete onderzoek wordt volgens een vijfstappenplan uitgevoerd waar, bij elke stap, een check wordt gedaan op de constructieve veiligheid van de galerijen en of balkons. Indien nodig wordt de volgende stap in gang gezet, totdat er genoeg informatie verkregen is voor een goede conclusie.

Het stappenplan ziet er als volgt uit:

Stap 1:

 • Dossieronderzoek bij gemeente dan wel opdrachtgever
 • Visuele inspectie van de galerijen/balkons

Als er uit stap 1 voldoende informatie verkregen is om een beoordeling van de constructie te maken, wordt het onderzoek vervolgd met stap 3. Als er meer informatie nodig is, wordt stap 2 uitgevoerd.

Stap 2:

 • Wapeningsmeting
 • Blootleggen wapening
 • Trekproef wapening

Stap 3:

 • Berekening van het draagvermogen van de constructie
 • Voorlopige beoordeling van de constructieve veiligheid

Als er uit de voorlopige beoordeling blijkt dat meer onderzoek nodig is, zal stap 4 worden uitgevoerd. Als er genoeg informatie voorhanden is, wordt vervolgd met stap 5.

Stap 4:

 • Destructief onderzoek
 • Laboratoriumproeven

Stap 5:

 • Berekening van het draagvermogen van de constructie
 • Definitieve beoordeling van de constructieve veiligheid

Is de constructie veilig, dan hoeven er geen maatregelen te worden getroffen. Indien dit niet het geval is dan is actie geboden. In veel gevallen betekent dit het verstevigen van de constructie door het aanbrengen van extra wapening of door het plaatsen van kolommen. In het ergste geval dient het balkon of de galerijvloer te worden vervangen.

In alle gevallen zijn het ingrijpende maatregelen die de nodige kosten met zich meebrengen.

De rapportage moet worden voorgelegd aan de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente.